Selasa, 28 September 2010

KAHANAN URIP


PAGEBLUG'E WONG URIP :

Uwis ora usah ditutup-tutupi maneh...
Yen kahanan urip koyok mengkene...
Sak'ben ndino mung diuber-uber wektu...
Kanggo luruh kebutuhan'ne urip...

Sing mesti kudhu dicukupi...
Supaya cukup sing dhurung cukup...
Sing mesti kudhu dipenuhi...
Supaya penuh sing dhurung penuh...

Ora sampek kaliren nang alam dunyo...
Ora sampek keluwen nang maya padha...
Ora sampek keleleran nang jagat raya...
Ora sampek kelunta-lunta nang buana...

Golek butuh'e urip sak cukupe...
Golek cukupe urip sak butuh'e...
Golek pamenuhane urip sak madya'e...
Golek madya'e urip sak penuhe...

Direwangi bodho balung...
Supaya isok piagung...
Direwangi bondho urat...
Supaya ora melarat...

Direwangi bondho utek...
Supaya isok ketekan...
Direwangi bondho rai...
Supaya isok ngayahi...

Kahanan sing ora mesti...
Kanggo menungso sing ora isok ati-ati...
Kahanan sing isok mateni...
Kanggo menungso sing seneng maneni...

NGUDO ROSO...

KABEH PODHO NDUWE HP


SAMBUNG ROSO :

"Oh...alaaaa...
Cilik wujud bekakase...
Tur larang regane...
Kabeh uwong sak iki uwis podho nduwe...

Ora perduli isuk, awan, lan bengi...
Ora perduli uwis mangan opo dhurung...
Ora perduli papan panggonan...
Ora perduli cilik-gedhe, enom-tuwek, wedhok lan lanang...

Kabeh podho nyekeli...
Kabeh podho ngesaki...
Kabek podho mijeti...
Kabeh podho ngingoni...

Sing jarene jaman biyen dhudhuk sak iki...
Sing jarene jaman biyen uwis kethinggalan informasi...
Sing jarene jaman biyen seje karo jaman'ne Saikoji...
Sing jarene jaman biyen sepur lempung dhudhuk sepur wesi...

Sak iki cuma cukup mijet uwis tekok endhi-endhi...
Sak iki cuma cukup mitek uwis oleh informasi...
Sak iki cuma cukup nutul uwis isok nge'rangkul...
Sak iki cuma cukup ndudhul uwis isok gemandhul...

Panchene seje...
Antarane biyen ambek sak iki...
Panchene seje...
Uwong biyen ambek uwong sak iki...

Uwong biyen kekurangan gizi...
Uwong biyen nggak nduwe ambisi...
Uwong biyen sing dipikir mung siji...
Uwong biyen cukup isok nandhur pari...

Sing penting ora mati...
Sing penting ora dibujuki...
Sing penting ora dijejeki...
Sing penting ora diusiri...

Isok mangan ae' uwis syukur...
Isok ngiyup ae' uwis makmur...
Isok tandur ae' uwis subur...
Isok merem ae' uwis tentrem...

Ngrasak'no isok golek kaweruh...
Yen sakben ndino luruh butuh...
Ngrasak'no isok mangan warek...
Yen sakben ndino diurek-urek..
Ngrasak'no ati isok tentrem...
Yen sakben ndino gak isok merem...

Mangkane kowe kudhu akeh kaweruh'e...
Mangkane kowe kudhu akeh syukur'e...
Mangkane kowe kudhu akeh amal'e...
Mangkane kowe kudhu akeh tepo sliro'e...

Marang uwong sing ora nduwe...
Marang uwong sing dadi kere...
Marang uwong sing wetheng'e luwe...
Marang uwong sing podho akeh utang'e...


Ngudho Roso ....

Jumat, 03 September 2010

PEMBOKAT


TEPO SELIRO :


Budal mangkat...
Bondo mung nekat...
Ora kathek nggembol jimat...
Ora kathek nduwe alamat...


Mung onok'e tekat...
Mung onok'e niat...
Mung nduwe'ne semangat...
Mung nduwe'ne tirakat...

Budal nang kutho gedhe...
Golek kerjo'an nyambut gawe...
Gawe cukupe pangan...
Gawe mundhak'e derajat...

Dadi pembokat...
Sing kerjo'e mung ngerumat...
Dadi pembokat...
Sing dipercoyo njogo amanat...

Ora sethithik jasa'e...
Ora sethithik guna'ne...
Ora sethithik amal'le..
Ora sethitik ke-ikhlasan'ne...

Ngerumat omah'e majikan...
Ngeramut anak'e majikan...
Ngawe sikil bondho dengkul...
Ngawe sirah bondho gundul...

Tenaga dielung'no...
Perasaan dikalah'no...
Kebebasan di'ekek'no...
Nyawa uga digawe tata'an...

Nasibmu para pembokat...
Budhal mangkat ora nggowo jimat...
Nasibmu para pembokat...
Budhal mangkat bondho mung nekat...

Syukur oleh'mu mung berkat...
Syukur oleh'mu ora kuwalat...
Syukur oleh'mu nggak maksiat...
Syukur oleh'mu nggak dadi wong bejat...

(Ngudo Roso)