KUNJUNGAN KE :

Selasa, 28 September 2010

KAHANAN URIP


PAGEBLUG'E WONG URIP :

Uwis ora usah ditutup-tutupi maneh...
Yen kahanan urip koyok mengkene...
Sak'ben ndino mung diuber-uber wektu...
Kanggo luruh kebutuhan'ne urip...

Sing mesti kudhu dicukupi...
Supaya cukup sing dhurung cukup...
Sing mesti kudhu dipenuhi...
Supaya penuh sing dhurung penuh...

Ora sampek kaliren nang alam dunyo...
Ora sampek keluwen nang maya padha...
Ora sampek keleleran nang jagat raya...
Ora sampek kelunta-lunta nang buana...

Golek butuh'e urip sak cukupe...
Golek cukupe urip sak butuh'e...
Golek pamenuhane urip sak madya'e...
Golek madya'e urip sak penuhe...

Direwangi bodho balung...
Supaya isok piagung...
Direwangi bondho urat...
Supaya ora melarat...

Direwangi bondho utek...
Supaya isok ketekan...
Direwangi bondho rai...
Supaya isok ngayahi...

Kahanan sing ora mesti...
Kanggo menungso sing ora isok ati-ati...
Kahanan sing isok mateni...
Kanggo menungso sing seneng maneni...

NGUDO ROSO...

KABEH PODHO NDUWE HP


SAMBUNG ROSO :

"Oh...alaaaa...
Cilik wujud bekakase...
Tur larang regane...
Kabeh uwong sak iki uwis podho nduwe...

Ora perduli isuk, awan, lan bengi...
Ora perduli uwis mangan opo dhurung...
Ora perduli papan panggonan...
Ora perduli cilik-gedhe, enom-tuwek, wedhok lan lanang...

Kabeh podho nyekeli...
Kabeh podho ngesaki...
Kabek podho mijeti...
Kabeh podho ngingoni...

Sing jarene jaman biyen dhudhuk sak iki...
Sing jarene jaman biyen uwis kethinggalan informasi...
Sing jarene jaman biyen seje karo jaman'ne Saikoji...
Sing jarene jaman biyen sepur lempung dhudhuk sepur wesi...

Sak iki cuma cukup mijet uwis tekok endhi-endhi...
Sak iki cuma cukup mitek uwis oleh informasi...
Sak iki cuma cukup nutul uwis isok nge'rangkul...
Sak iki cuma cukup ndudhul uwis isok gemandhul...

Panchene seje...
Antarane biyen ambek sak iki...
Panchene seje...
Uwong biyen ambek uwong sak iki...

Uwong biyen kekurangan gizi...
Uwong biyen nggak nduwe ambisi...
Uwong biyen sing dipikir mung siji...
Uwong biyen cukup isok nandhur pari...

Sing penting ora mati...
Sing penting ora dibujuki...
Sing penting ora dijejeki...
Sing penting ora diusiri...

Isok mangan ae' uwis syukur...
Isok ngiyup ae' uwis makmur...
Isok tandur ae' uwis subur...
Isok merem ae' uwis tentrem...

Ngrasak'no isok golek kaweruh...
Yen sakben ndino luruh butuh...
Ngrasak'no isok mangan warek...
Yen sakben ndino diurek-urek..
Ngrasak'no ati isok tentrem...
Yen sakben ndino gak isok merem...

Mangkane kowe kudhu akeh kaweruh'e...
Mangkane kowe kudhu akeh syukur'e...
Mangkane kowe kudhu akeh amal'e...
Mangkane kowe kudhu akeh tepo sliro'e...

Marang uwong sing ora nduwe...
Marang uwong sing dadi kere...
Marang uwong sing wetheng'e luwe...
Marang uwong sing podho akeh utang'e...


Ngudho Roso ....

Jumat, 03 September 2010

PEMBOKAT


TEPO SELIRO :


Budal mangkat...
Bondo mung nekat...
Ora kathek nggembol jimat...
Ora kathek nduwe alamat...


Mung onok'e tekat...
Mung onok'e niat...
Mung nduwe'ne semangat...
Mung nduwe'ne tirakat...

Budal nang kutho gedhe...
Golek kerjo'an nyambut gawe...
Gawe cukupe pangan...
Gawe mundhak'e derajat...

Dadi pembokat...
Sing kerjo'e mung ngerumat...
Dadi pembokat...
Sing dipercoyo njogo amanat...

Ora sethithik jasa'e...
Ora sethithik guna'ne...
Ora sethithik amal'le..
Ora sethitik ke-ikhlasan'ne...

Ngerumat omah'e majikan...
Ngeramut anak'e majikan...
Ngawe sikil bondho dengkul...
Ngawe sirah bondho gundul...

Tenaga dielung'no...
Perasaan dikalah'no...
Kebebasan di'ekek'no...
Nyawa uga digawe tata'an...

Nasibmu para pembokat...
Budhal mangkat ora nggowo jimat...
Nasibmu para pembokat...
Budhal mangkat bondho mung nekat...

Syukur oleh'mu mung berkat...
Syukur oleh'mu ora kuwalat...
Syukur oleh'mu nggak maksiat...
Syukur oleh'mu nggak dadi wong bejat...

(Ngudo Roso)

AUDIO PAGELARAN WAYANG KULIT BERSAMA KI NARTOSABDHO :

 1. Kresna Gugah
 2. Drupada Duta
 3. Karno Duta
 4. Kresna Duta
 5. Kresna Duta (Singo Barong)
 6. Abimanyu Gugur
 7. Suluhan Gatotkaca Gugur
 8. Karno Tanding
 9. Karno Tanding (Singo Barong)
 10. Salya Suyudana Gugur
 11. Parikesit Lahir
 12. Parikesit Grogol
 13. Pandadaran Siswa Sokalima
 14. Bale Golo-Golo
 15. Pandawa Dadu
 16. Pandawa Ngenger
 17. Babad Wanamarta
 18. Babad Wanamarta (Live)
 19. Wiratha Parwa
 20. Sesaji Rajasuya
 21. Pandawa Gubah
 22. Pandawa Boyong
 23. Pandawa Nugraha
 24. Pandawa Reco
 25. Pandawa Sapta
 26. Arjuna Wiwaha
 27. Permadi Boyong
 28. Abimanyu Krama
 29. Wisanggeni Krama (koleksi Santoso)
 30. Bima Bungkus
 31. Bima Suci
 32. Bimo Gugah
 33. Dewa Ruci
 34. Lahire Gatotkaca
 35. Gatotkaca Sungging
 36. Gatotkaca Nagih Janji
 37. Gatotkaca Wisuda (Singo Barong)
 38. Kalabendana Gugur
 39. Kalabendana Gugur (Live)
 40. Brajadenta mBalela
 41. Banuwati Janji
 42. Sayembara Menthang Langkap
 43. Alap-alap Setyaboma
 44. Kresna Kembang (Alap-alap Rukmini)
 45. Narayana Jumeneng Ratu
 46. Udawa Sayembara
 47. Kangsa Adu Jago
 48. Udawa Sayembara (koleksi Santoso)
 49. Gandamana Sayembara (koleksi Santoso)
 50. Suteja Takon Bapa
 51. Alap-alapan Larasati
 52. Pandu Gugur (Pamuksa)
 53. Sombo Juwing
 54. Narasoma
 55. Banjaran Bisma
 56. Banjaran Karna
 57. Banjaran Arjuna I
 58. Banjaran Arjuna II
 59. Bima Kelana Jaya (Banjaran Bima)
 60. Banjaran Druna
 61. Banjaran Bima (koleksi Santoso)
 62. Banjaran Gatotkaca (koleksi Santoso)
 63. Semar mbarang jantur
 64. Semar Kuning
 65. Semar Maneges
 66. Semar Lakon
 67. Sudamala
 68. Sudamala (lengkap)
 69. Bambang Partodewo
 70. Bambang Partodewo (Live)
 71. Bambang Sakri Kromo
 72. Sawitri (dan Satyawan)
 73. Krida Hasta (Live)
 74. Taman Maerokoco
 75. Mbangun Candi Sapto Renggo
 76. Arjunapati
 77. Kalimataya
 78. Prabu Dewa Amral
 79. Resi Manumanasa
 80. Begawan Tunggul Wulung
 81. Wahyu Srimakutharama
 82. Cokro Ningrat
 83. Wahyu Mandera Retna
 84. Sumantri Ngenger
 85. Anoman Obong
 86. Anoman Swargo
 87. Resi Mayangkara
 88. Rama Tundhung
 89. Rama Gandrung
 90. Rama Tambak
 91. Dasamuka Lair
 92. Sastra Jendrayuningrat (Alap-alap Sukesi)
 93. Kumbakarna Lena
 94. Kumbakarna Lena
 95. Dasamuka Lena
 96. Rama Nitis
 97. Goro-Gor0 1
 98. Goro-Goro 2
 99. WO – Goro-Goro
 100. WO – Petruk Kelangan Pethel

AUDIO PAGELARAN WAYANG OLEH KI WARSENO SLANK :

KOLEKSI PAGELARAN WAYANG ORANG :

 1. Wayang Orang Sriwedari – Petruk Wuyung
 2. Wayang Orang Sedyo Pandowo – Wisanggeni Lahir
 3. Wayang Orang – Lesmono Wuyung
 4. Wayang Orang – Gatotkaca Rebutan Kikis (Koleksi Mas Guntur)
 5. Wayang Orang – Srikandi Wuyung (Koleksi Mas Guntur)
 6. Wayang Orang Sriwedari – Semar mbarang Jantur
 7. Wayang Orang Studio RRI Surakarta – Mustakaweni
 8. Wayang Orang Sriwedari – Parta Krama
 9. WO Sekar Budaya Nusantara – Arjuna Kembar
 10. WO Sekar Budaya Nusantara -Babat Wanamarta
 11. WO Sekar Budaya Nusantara -Bale Sigala-gala
 12. WO Sekar Budaya Nusantara -Begawan Kilat Buwana
 13. WO Sekar Budaya Nusantara -Begawan Sabdawala
 14. WO Sekar Budaya Nusantara -Brajadenta mBalela
 15. WO Sekar Budaya Nusantara -Gareng Dadi Ratu
 16. WO Sekar Budaya Nusantara -Gathutkaca Lahir
 17. WO Sekar Budaya Nusantara -Harya Suman Cidra
 18. WO Sekar Budaya Nusantara -Jumenengan Prabu Rama Wijaya
 19. WO Sekar Budaya Nusantara -Kangsa Adu Jago
 20. WO Sekar Budaya Nusantara -Kartapiyaga Maling
 21. WO Sekar Budaya Nusantara -Pandawa Kurawa Lahir
 22. WO Sekar Budaya Nusantara -Pandawa Piningit
 23. WO Sekar Budaya Nusantara -Pandawa Tani
 24. WO Sekar Budaya Nusantara -Pandu Gugur
 25. WO Sekar Budaya Nusantara -Petruk Dadi Ratu
 26. WO Sekar Budaya Nusantara -Petruk Mantu
 27. WO Sekar Budaya Nusantara – Wahyu Makutharama
 28. WO Sekar Budaya Nusantara – Wahyu Cakraningrat
 29. WO Sekar Budaya Nusantara – Arjuna Wiwaha
 30. WO Sekar Budaya Nusantara – Rahwana Sang Angkara Murka (I dan II)
 31. WO Sekar BUdaya Nusantara – Punakawan Kemba
 32. WO Sekar Budaya Nusantara – Kresna Duta
 33. WO Sekar Budaya Nusantara – Kunthi Pilih
 34. WO Sekar Budaya Nusantara – Prasetya Dewabrata
 35. WO Sekar Budaya Nusantara – Sayembara Kasi
 36. WO Sekar Budaya Nusantara – Sekar Pudhak Tunjung Biru
 37. WO Sekar Budaya Nusantara – Semar Mantu
 38. WO Sekar Budaya Nusantara – Talirasa Rasatali
 39. WO Sekar Budaya Nusantara – Udawa Waris
 40. WO Sekar Budaya Nusantara – Wangsa Bharata
 41. WO Sekar Budaya Nusantara – Wisanggeni Takon Bapa
 42. WO Sekar Budaya Nusantara – Wisuda Satriatama

KETOPRAK JAWA