KUNJUNGAN KE :

Senin, 17 Maret 2014

WARISAN KERIS PUSOKO (4)

Warisan Keris Pusoko
GORO-GORO BANYOLAN :

Petruk isik wae kokor-kokor rambute....
Cucuk'e lincip isok dikuncit...
Goro-goro disepelekno karo Suliana...
Anak tunggale Pak Lurah....

Atine isik durung isok trimo...
Ngecembeng dewe koyok blumbang sapitank sing mari keisen....
Mangkel campur bawur isine dadane....
Utek'e mulai muter koyok "ding-dong" sing saiki dadi larangane Negara...

Golek coro lan akal piye isok ngenekno Suliana ...
Anak Pak Lurah sing isik Kuliah ...
Bocah Ayu rupane ora onok sing ngasorno sak kabupaten....
Kembang desa sing lagi semerbak ambune....
Kesuwur ayune  tumekan bakol bubur  sampek wong ndukur.....

Bocah isik lugu.....
Mumpung durung kesaut uwong ...
Mumpung durung dicekok'i "rayuanne gombal" lanangan....
Mumpung durung kenal "asmara"....
Petruk sing kesuwur dadi "Bandhot" sing sugihne sak blang gentak....
Sampek ngiler-ler... Yen nyawang keelokane Suliana ....

Petruk isik wae muter utek'e....
Golek akal piye carane Suliana isok "jatuh cintrong" karo dewekne....
Lungguh kursi karo sendakep ...
Ora keroso srengenge wis mulai panas....
Atine Petruk tansaya tambah kobong ....

Njelalah lamunane si-Petruk dikagetno tekane Gareng ....
Sing isik dulur tunggal "Pawon" karo dewekne...
Mlebu omahe si-Petruk wis ora kathek permisi.....
Karo nggowo buntelan saka gombal amoh.....

Gareng :
"Truk.....!! Jam sak mene kowe wis koyok wong bingung....
Tenger-tenger ijen koyok wong Kampiran demit wae....!!"

Petruk :
"Kowe toch Kang Gareng ....?!"
Lirik Petruk koyok ora seneng kedayohan Gareng.

Gareng :
"Onok opo Truk....?? 
Kok sawangane pikiramu rodhok ruwet ....?!"
Cletuk Gareng mulai ngregetno ...

Petruk :
".....wis ora usah basa-basi Kang...?!
Kowe mrene onok gawene opo....??"
Sahut Petruk rodhok kecut olehe keluruk...

Gareng :
"Kowe kok mulai sewot ngonoTruk.....!!
Ditekani dulur adoh-adoh saka ndeso....
Kok sawangane kowe ora seneng....!!"
Sindir Gareng ngerumangsani ...

Petruk :
"Karepmu piye Kang Gareng ....?!
Lha wong aku takon wis genah...
Perlumu opo....??
Njaluk duit tach....?!
Opo kurang tach tak wenehi duit rong karung wulan wingi iku...??"

Gareng :
"Oh.... ngono tach...kowe sak iki...?!
Wis ora sudi ketekan dhulur....
Opo wis ora nganggep aku iki cacakmu...!!"
Gareng mulai mendelik mripate sing kero sisih ...

Petruk :
"Paling-paling tekamu mrene apene golek utangan.....?!
Wis ora usah utang... 
Tak wenehi wae .....  percuma ora tau mbok sauri.....
Sak iki kowe butuh piro....??"

Gareng :
"Oh....ngono yoo kowe sak iki....
Wis nganggep dhulurmu sing ora nduwe iki koyok wong ngemis....
Durung weruh maksud tekanku mrene...
Kok wis mbok arane aku ngemis golek utangan....!!
Mentang-mentang kowe dhulur sing sugih...
Sak wiya-wiya marang dhulur sing ora gablek....!!
Gareng mulai Emosi Jiwa....


Bersambung ....

AUDIO PAGELARAN WAYANG KULIT BERSAMA KI NARTOSABDHO :

 1. Kresna Gugah
 2. Drupada Duta
 3. Karno Duta
 4. Kresna Duta
 5. Kresna Duta (Singo Barong)
 6. Abimanyu Gugur
 7. Suluhan Gatotkaca Gugur
 8. Karno Tanding
 9. Karno Tanding (Singo Barong)
 10. Salya Suyudana Gugur
 11. Parikesit Lahir
 12. Parikesit Grogol
 13. Pandadaran Siswa Sokalima
 14. Bale Golo-Golo
 15. Pandawa Dadu
 16. Pandawa Ngenger
 17. Babad Wanamarta
 18. Babad Wanamarta (Live)
 19. Wiratha Parwa
 20. Sesaji Rajasuya
 21. Pandawa Gubah
 22. Pandawa Boyong
 23. Pandawa Nugraha
 24. Pandawa Reco
 25. Pandawa Sapta
 26. Arjuna Wiwaha
 27. Permadi Boyong
 28. Abimanyu Krama
 29. Wisanggeni Krama (koleksi Santoso)
 30. Bima Bungkus
 31. Bima Suci
 32. Bimo Gugah
 33. Dewa Ruci
 34. Lahire Gatotkaca
 35. Gatotkaca Sungging
 36. Gatotkaca Nagih Janji
 37. Gatotkaca Wisuda (Singo Barong)
 38. Kalabendana Gugur
 39. Kalabendana Gugur (Live)
 40. Brajadenta mBalela
 41. Banuwati Janji
 42. Sayembara Menthang Langkap
 43. Alap-alap Setyaboma
 44. Kresna Kembang (Alap-alap Rukmini)
 45. Narayana Jumeneng Ratu
 46. Udawa Sayembara
 47. Kangsa Adu Jago
 48. Udawa Sayembara (koleksi Santoso)
 49. Gandamana Sayembara (koleksi Santoso)
 50. Suteja Takon Bapa
 51. Alap-alapan Larasati
 52. Pandu Gugur (Pamuksa)
 53. Sombo Juwing
 54. Narasoma
 55. Banjaran Bisma
 56. Banjaran Karna
 57. Banjaran Arjuna I
 58. Banjaran Arjuna II
 59. Bima Kelana Jaya (Banjaran Bima)
 60. Banjaran Druna
 61. Banjaran Bima (koleksi Santoso)
 62. Banjaran Gatotkaca (koleksi Santoso)
 63. Semar mbarang jantur
 64. Semar Kuning
 65. Semar Maneges
 66. Semar Lakon
 67. Sudamala
 68. Sudamala (lengkap)
 69. Bambang Partodewo
 70. Bambang Partodewo (Live)
 71. Bambang Sakri Kromo
 72. Sawitri (dan Satyawan)
 73. Krida Hasta (Live)
 74. Taman Maerokoco
 75. Mbangun Candi Sapto Renggo
 76. Arjunapati
 77. Kalimataya
 78. Prabu Dewa Amral
 79. Resi Manumanasa
 80. Begawan Tunggul Wulung
 81. Wahyu Srimakutharama
 82. Cokro Ningrat
 83. Wahyu Mandera Retna
 84. Sumantri Ngenger
 85. Anoman Obong
 86. Anoman Swargo
 87. Resi Mayangkara
 88. Rama Tundhung
 89. Rama Gandrung
 90. Rama Tambak
 91. Dasamuka Lair
 92. Sastra Jendrayuningrat (Alap-alap Sukesi)
 93. Kumbakarna Lena
 94. Kumbakarna Lena
 95. Dasamuka Lena
 96. Rama Nitis
 97. Goro-Gor0 1
 98. Goro-Goro 2
 99. WO – Goro-Goro
 100. WO – Petruk Kelangan Pethel

AUDIO PAGELARAN WAYANG OLEH KI WARSENO SLANK :

KOLEKSI PAGELARAN WAYANG ORANG :

 1. Wayang Orang Sriwedari – Petruk Wuyung
 2. Wayang Orang Sedyo Pandowo – Wisanggeni Lahir
 3. Wayang Orang – Lesmono Wuyung
 4. Wayang Orang – Gatotkaca Rebutan Kikis (Koleksi Mas Guntur)
 5. Wayang Orang – Srikandi Wuyung (Koleksi Mas Guntur)
 6. Wayang Orang Sriwedari – Semar mbarang Jantur
 7. Wayang Orang Studio RRI Surakarta – Mustakaweni
 8. Wayang Orang Sriwedari – Parta Krama
 9. WO Sekar Budaya Nusantara – Arjuna Kembar
 10. WO Sekar Budaya Nusantara -Babat Wanamarta
 11. WO Sekar Budaya Nusantara -Bale Sigala-gala
 12. WO Sekar Budaya Nusantara -Begawan Kilat Buwana
 13. WO Sekar Budaya Nusantara -Begawan Sabdawala
 14. WO Sekar Budaya Nusantara -Brajadenta mBalela
 15. WO Sekar Budaya Nusantara -Gareng Dadi Ratu
 16. WO Sekar Budaya Nusantara -Gathutkaca Lahir
 17. WO Sekar Budaya Nusantara -Harya Suman Cidra
 18. WO Sekar Budaya Nusantara -Jumenengan Prabu Rama Wijaya
 19. WO Sekar Budaya Nusantara -Kangsa Adu Jago
 20. WO Sekar Budaya Nusantara -Kartapiyaga Maling
 21. WO Sekar Budaya Nusantara -Pandawa Kurawa Lahir
 22. WO Sekar Budaya Nusantara -Pandawa Piningit
 23. WO Sekar Budaya Nusantara -Pandawa Tani
 24. WO Sekar Budaya Nusantara -Pandu Gugur
 25. WO Sekar Budaya Nusantara -Petruk Dadi Ratu
 26. WO Sekar Budaya Nusantara -Petruk Mantu
 27. WO Sekar Budaya Nusantara – Wahyu Makutharama
 28. WO Sekar Budaya Nusantara – Wahyu Cakraningrat
 29. WO Sekar Budaya Nusantara – Arjuna Wiwaha
 30. WO Sekar Budaya Nusantara – Rahwana Sang Angkara Murka (I dan II)
 31. WO Sekar BUdaya Nusantara – Punakawan Kemba
 32. WO Sekar Budaya Nusantara – Kresna Duta
 33. WO Sekar Budaya Nusantara – Kunthi Pilih
 34. WO Sekar Budaya Nusantara – Prasetya Dewabrata
 35. WO Sekar Budaya Nusantara – Sayembara Kasi
 36. WO Sekar Budaya Nusantara – Sekar Pudhak Tunjung Biru
 37. WO Sekar Budaya Nusantara – Semar Mantu
 38. WO Sekar Budaya Nusantara – Talirasa Rasatali
 39. WO Sekar Budaya Nusantara – Udawa Waris
 40. WO Sekar Budaya Nusantara – Wangsa Bharata
 41. WO Sekar Budaya Nusantara – Wisanggeni Takon Bapa
 42. WO Sekar Budaya Nusantara – Wisuda Satriatama

KETOPRAK JAWA