Selasa, 23 Maret 2010

PETRUK GOLEK WANGSIT SERI LIMOSambungan Seri Papat Sing Kepungkur ...

Petruk keplayon sampek kejungkel-jungkel sangking wedhine. Awak'e teles kebes amergo keringet adhem'me terus'ae nderodos. Opo maneh lek ndelok kathok'e ugo tambah teles amergo kepoyo mau.

Playune Petruk koyok uwong dikejar asu..., njungkel mrono yo njungkel mrene. Pager-pager lan bak sampah podho mecethat amergo keterak Petruk.

Ambek kane ngos-ngosan koyok banyak ..., mata'ne bolak-balik celinguk'an ndelok mburi. Wedhi lek "Genthong Mengkurep" melok ngetot'no palyune.

Kiro-kiro onok seprapat jam, Petruk wis mlebu padusuna'ne dhewe. Di delok konco-koncone isik podho klumpuk'an nang gerdu, Petruk cepet-cepet merono.

Bagong :
"Lha iku wong'e !!" (Bagong sing ero dhisik nduding arah'e Petruk teko lor deso)

Mbilung :
"He'e ..., iku lak Petruk !!" (Melok meringis seneng)

Gareng :
"Waduh ..., Petruk kok keloncom ngono rek ...?!"

Bagong :
"Iyo ..., lha klambine Petruk kok teles kebes koyok ngono !!"

Petruk :
"Hos... hos...hos...!!" (Ambekane Petruk kerungu konco-koncone)

Gareng :
"Truk !! Kenek opo koen Truk ?!" (Sopo Gareng campur nyengir...)

Petruk :
"Hos... hos.... opo endasku ijik onok tah Reng !!" (Saur Petruk)

Gareng :
"Yoo... ijik cementhel nang awakmu Truk !! Onok opo sih Truk mbok ojok medhen-medheni'ae koen iku ...?!"

Bagong :
"Opo koen konangan mari nyaut meme'an ne tonggomu tah Truk ?!" (Sindir Bagong)

Petruk :
"Nyolong meme'an matamu picek iku Gong !!" (Petruk mendelik moto'ne)

Bagong :
"Lha kenek opo awakmu sampek ambek'an koyok ngono ?! Terus delok'en awakmu teles khebes ?!"

Petruk :
"Hos..., hos...., hos....!!"

Mbilung :
"Opo koen ketemu ambek demit sendang deso tah Truk ?!"

Petruk :
"Hos..., hos..., hos..., iyoo rek aku kewedhen dipethuk'i demit deso mau !!"
(Petruk ambek ndelosor'no awak'e nang gerdu)

Gareng :
"Mosok koen ketemu langsung ambek Genthong Mengkurep Truk ?!" (Gareng nggak percoyo)

Petruk :
"Walah... Reng !! Gedhene gak ukuran demit iku Reng...!!
Koen lak ero uwit trembesi pinggire sendang iku ..."

Gareng :
"Iyo ...!!"

Petruk :
"Gedhene ngalah-ngalahi uwit trembesi iku Reng sing jeneng'e Genthong Mengkurep iku !!" (Petruk nyobak menehi weruh konco-koncone)

Bagong :
"Hah...!! Gede'ne sak mono Truk ?!" (Setengah gak percoyo)

Petruk :
'Wis..., kapok-kapok aku Gong !! Gak wani-wani maneh ngundang danyang deso'e dhewe iku. Rupane medheni..., untune gedhene sak pacol-pacol..., athek rambut'te ngimbal koyok sewek'e embahmu Gong !!"

Bagong :
"Ooh..., jangkrek iku ...!!"

Petruk :
"Uwis..., pokok'e aku temen-temen kewedhen mau ...!!"

Gareng :
"Lha..., koen diwenehi nomor opo ora Truk ?!"

Petruk :
"Lha iki hasil'le rek !!" (Petruk ndodono godhong jambu sing digegem rapat nang tangan tengen'ne)

Bagong :
"Lha... kok mek godhong lho Truk ?!"

Petruk :
"Cerewet koen Gong !! Mosok aphene diwenehi kertas...!! Nang kono onok'e godhong yoo iku sing digawe nulis nomer're ambek si-Genthong Mengkurep !!"

Bagong :
"He'e yoo..., masuk akal tenan koen Truk !!"

Gareng :
"Lha... endhi sak iki nomer're Truk ?!"

Petruk :
"Sabar dhisik nggak isok tah koen Reng !! pegel'ku dhurung enthek isik mbok kongkon ndundhu'i nomer'ae ..., beres-beres Reng...!!"

Mbilung :
"Sabar dhisik tah rek...!! Iki lho Truk umbien dhisik ...!!"

Petruk :
"Opo iki Lung ...?!"

Mbilung :
"Biasa Truk..., ekstra joss senengan'mu ...!!"

Petruk :
"Srut..., sruuut..., nyuuut...!! Segelee lek..." (Petruk nyedot ekstra joss koyok nyedot sapitank, entek sak'kal es sak plastik)

BERSAMBUNG ....