Sabtu, 23 September 2017

NEW BLOG PUNAKAWAN SUROBOYOBanyolan pasemonan Geguritan kahanan urip lan panguripan
Dapukan SEMAR-GARENG-PETRUK-BAGONG
Bakalan Hadir Kembali di Blog ini ...
Harap bersabar ...RAJA KALACAKRA

YAMARAJA… JARAMAYA
(siapa yang menyerang berbalik menjadi berbelas kasihan)
YAMARANI… NIRAMAYA
(siapa datang bermaksud buruk akan malah menjauhi)
YASILAPA… PALASIYA
(siapa membuat lapar akan malah memberi makan)
YAMIRODA…DAROMIYA
(siapa memaksa, malah menjadi memberi keleluasaan atau kebebasan)
YAMIDOSA… SADOMIYA
(siapa membuat dosa malah membuat jasa)
YADAYUDA… DAYUDAYA
(siapa memerangi malah menjadi damai)
YASIYACA… CAYASIYA
(siapa membuat celaka malah menjadi membuat sehat, sejahtera)
YASIHAMA… MAHASIYA
(siapa membuat rusak malah menjadi membangun dan sayang)