KUNJUNGAN KE :

Rabu, 10 Februari 2010

LURUH BUTUH SERI ENEM


Sambungan : Luruh Butuh Seri Lima

Srenge'e tansoyo abang kuning keemasan nang ndeso Karang Tumaritis. Sore iku kahanan deso Karang Tumaritis mulai rame pathing bengok, jemlerit, lan geguyu olehe warga deso sing podho leren lan geguyonan nang pinggir-pinggir dalan.

Ngono ugo bocah-bocah lanang sing mau pathing keluyur uber-uberan wis podho nggawe sarung siap-siap ape nang langgar. Siji-loro bocah isik onok sing rembes dhurung adus.Iku pratanda, bocah mau kurang pengawasan soko wong tuwone. Amergo, bapak-ibune isih enak-enak'an ongkang-ongkang sikil ambek jagongan karo tonggo'ne. Ugo isih akeh poro ibu-ibu sing rembes dhurung adhus sore amergo isih enak keblablasan ngerumpi rasan-rasan tanggone dhewe nang ngarep omahe.

Sejeh maneh ambek bojah sing wis rodhok gemedhe. Podo balik moleh nang omahe ambek mikul sak keranjang suket gawe ngopeni ingon-ingon'ne. Onok sing podho moleh ambek mikul kayu gawe adhang embok'e. onok sing balik moleh ambek nonton sapi'ne, wis pokok'e tumplek blek aktivitas wargo deso sore iku.

Liyo maneh karo wong loro iki. Kethok kadho'an wis pathing mbesengut ngethok'no sungu'ne. Rupane abang mberanang, mecicil moto'ne, kethok kesusu-susu mlakune ambek nyincing sarung'e wis gak nggubris wong kiwo-tengen'ne nyopo nang dalanan deso sing diliwati.

Teko ngarepe omah gedhe pinggir bulak'an kulon deso. Wong loro mau mandek jegreg, pathing cengkelak mengkerik. Ambekan'ne kerungu mengkas-mengkis, gak suwe ...

Bagong :
"Truk...!! Petruk...!! Methu'o awakmu Truk....!!" (Bengok nyeluki Petruk)

Togog :
" Trookk ....!! Petrook....!! Wedhoos iku ...!!" (Gak kalah banter ambek Bagong)

Bagong :
"Juangkrik ... iku !! Metu'o koen Truk ...!!"

Togog :
"Trook....!! Mas Puetruuk....!!
Truk ...!! Sini dong ...!! Tak kasih kathok bolong ...!!"

Rodhok suwe wong loro iku bengak-bengok ngarepe omahe Petruk gak oleh jawaban tekok njero omah. Sangking pegele Bagong njupuk watu terus di sawat'no gentheng omah'e petruk.

"Klotak...!! Klotak... klotak ... klotak ... blog !!"
"Klotak...!! Klutuk... klutuk ... klutuk ... blug !!"
"Klotak...!! Klitik... klitik ... klitik ... blig !!"

Omah disawati gentheng'e ping telu ambek Bagong ...
Yoo isih durung onok menungso sing metu soko omah iku.

Bagong :
Truk...!! Tak sawat gentheng'e omahmu... koen yoo gak gelem metu ...!!
Lek koen gak metu-metu tak sawat'ae koco omah'mu iku ...!! (Ancam Bagong)

Petruk sing ket bedhug wis turu melungker, sak wise dodolan wedhos nang Togog.
Sak kal tangi kerungu Bagong ambek Togog bengak-bengok nyeluki'i dhewekne.
Amergo rumongso duwe kesalahan, Petruk kewedhen, apen-apen turu maneh.
Tapi naliko kerungu koco omahe sing ape disawat Bagong. Sak kal jekekal Petruk langsung mencolot metu omah.

Petruk :
"Ojok... ojok mbok sawati koco omah'ku Gong ... !!
Iki ngono koco anyar Gong !!"

Togog :
"Lha iku Petruk methu omah'e Gong ...!!"

Bagong :
"Lek gak diwedhen-wedheni koyok ngene...!!
Gak ngiro Petruk wani methu Gog ...!!"

Togog :
"He'e Gong ...!!"

Petruk :
"Sepurane sing akeh yoo aku Gong ...!! Aku keturon jare ...!! (Golek alasan)

Bagong :
"Endhi sak iki duwik'e wedhosku sing mbok tuku mau isuk ...?!

Petruk :
"Yoo..., koen njaluk'o-ae duwik'e nang Togog sak iki Gong ...!!"

Togog :
"Duwek ndasmu ambleg iku Truk ...!!
Wis ero duwik'ku nang Bagong isik limang atos seket ewu...!!
Iku yoo duwek kekuranganku mbayar wedhos nang awak'mu ...!!
Tapi koen isik durung mbayar duwek wedhos nang Bagong sak ripis'so Truk...!!"

Bagong :
"Ayoo.. endhi duwik'e wedhos'ku sak iki Truk ...?!
Tak antemi nang kene koen engkok athek kakean pola mbujuki aku maneh...!!"

Petruk :
"Duu... duu ... duwik'mu...Gong...?!"

Bagong :
"Iyoo..., kene bayaren duwek'ku Truk sak iki...!!"

Petruk :
"Iki...iki ... mek onok satos selawe Gong...!!
Kekurangane sing limang atus seket...
Jaluk'en nang To... to... Togog... yoo Truk ...!!"

Togog :
"Oh... dasar akal wedhooss koen Truk !!
Koen mau isuk lak wis tak bayari telung atos ewu...!!
Lha kok mbok bayar'no Bagong cumak satus selawe...!!
Lha... endhi duek'ku sing satus pitu lima ewu sisa'e...?!"

Petruk :
"Lho... iku lak yoo bathiku ngedolno wedhus'se Bagong tah Gog...!!
Sak iki lak yoo wis enthek tak sangok'no morotuwaku moleh mau awan !!"

Bagong :
"Bathi ngedol'no wedhosku gundulmu iku Truuk ...!!
Sopo wong'e sing ngongkon koen ngedol wedhosku ...
Lha wong wedhusku mbok tuku ngono mau ...!!
Sing bener iku..., iku mau bathine koen mbujuki aku....!!
Oohh... Wedhooss iku...!!"

Petruk :
"Hehehe...., sepurane sing akeh yoo Truk !!
Sepurane sing akeh yoo Gog...!!"

Bagong :
"Sepurane... sepurane...., awas lek mbok pindho maneh....!!
Kene'ae direwangi luruh butuh golek opo sing isok dipangan dino iki...
Koen malah enak-enak'an golek bathi tekok susahno uwong ...!!"

Petruk :
"hehehe....!!" (Cengar-cengir)

Togog :
"Koyok opo sak iki enak'e Gong ?!"

Bagong :
"Ngene iki berarti, pek-pok Gog...!!
Utangku wis ke bayar ijol ambek duwek wedhos sing mbok tuku tekok Petruk !!"

Togog :
"He'e...., impas lho yoo Gong !!
Wis... sak iki ayo podho nang omah'ku kabeh...!!
Bagong ambek Petruk...!!
Ayoo...tulung rewang'ono aku bengi iki jagongan melek'an nang omahku...
Meneh aku lak apene nyelameti patang puluhe embahku...
Sesuk isuk, koen kabeh tulung rewang ngono aku mbeleh wedhuse Bagong sing ngawe pekoro iki !!"

Bagong-Petruk :
"Ayoo...Gog budhal sak iki...!!"

Togog :
"Lek diundang slametan'ae podho banter-banteran...
Tapi lek nyaur utang'ae podho mengkeret gak wani methu...!!

Bagong-Petruk :
"Hehehehe ........!!"


T A M A T

AUDIO PAGELARAN WAYANG KULIT BERSAMA KI NARTOSABDHO :

 1. Kresna Gugah
 2. Drupada Duta
 3. Karno Duta
 4. Kresna Duta
 5. Kresna Duta (Singo Barong)
 6. Abimanyu Gugur
 7. Suluhan Gatotkaca Gugur
 8. Karno Tanding
 9. Karno Tanding (Singo Barong)
 10. Salya Suyudana Gugur
 11. Parikesit Lahir
 12. Parikesit Grogol
 13. Pandadaran Siswa Sokalima
 14. Bale Golo-Golo
 15. Pandawa Dadu
 16. Pandawa Ngenger
 17. Babad Wanamarta
 18. Babad Wanamarta (Live)
 19. Wiratha Parwa
 20. Sesaji Rajasuya
 21. Pandawa Gubah
 22. Pandawa Boyong
 23. Pandawa Nugraha
 24. Pandawa Reco
 25. Pandawa Sapta
 26. Arjuna Wiwaha
 27. Permadi Boyong
 28. Abimanyu Krama
 29. Wisanggeni Krama (koleksi Santoso)
 30. Bima Bungkus
 31. Bima Suci
 32. Bimo Gugah
 33. Dewa Ruci
 34. Lahire Gatotkaca
 35. Gatotkaca Sungging
 36. Gatotkaca Nagih Janji
 37. Gatotkaca Wisuda (Singo Barong)
 38. Kalabendana Gugur
 39. Kalabendana Gugur (Live)
 40. Brajadenta mBalela
 41. Banuwati Janji
 42. Sayembara Menthang Langkap
 43. Alap-alap Setyaboma
 44. Kresna Kembang (Alap-alap Rukmini)
 45. Narayana Jumeneng Ratu
 46. Udawa Sayembara
 47. Kangsa Adu Jago
 48. Udawa Sayembara (koleksi Santoso)
 49. Gandamana Sayembara (koleksi Santoso)
 50. Suteja Takon Bapa
 51. Alap-alapan Larasati
 52. Pandu Gugur (Pamuksa)
 53. Sombo Juwing
 54. Narasoma
 55. Banjaran Bisma
 56. Banjaran Karna
 57. Banjaran Arjuna I
 58. Banjaran Arjuna II
 59. Bima Kelana Jaya (Banjaran Bima)
 60. Banjaran Druna
 61. Banjaran Bima (koleksi Santoso)
 62. Banjaran Gatotkaca (koleksi Santoso)
 63. Semar mbarang jantur
 64. Semar Kuning
 65. Semar Maneges
 66. Semar Lakon
 67. Sudamala
 68. Sudamala (lengkap)
 69. Bambang Partodewo
 70. Bambang Partodewo (Live)
 71. Bambang Sakri Kromo
 72. Sawitri (dan Satyawan)
 73. Krida Hasta (Live)
 74. Taman Maerokoco
 75. Mbangun Candi Sapto Renggo
 76. Arjunapati
 77. Kalimataya
 78. Prabu Dewa Amral
 79. Resi Manumanasa
 80. Begawan Tunggul Wulung
 81. Wahyu Srimakutharama
 82. Cokro Ningrat
 83. Wahyu Mandera Retna
 84. Sumantri Ngenger
 85. Anoman Obong
 86. Anoman Swargo
 87. Resi Mayangkara
 88. Rama Tundhung
 89. Rama Gandrung
 90. Rama Tambak
 91. Dasamuka Lair
 92. Sastra Jendrayuningrat (Alap-alap Sukesi)
 93. Kumbakarna Lena
 94. Kumbakarna Lena
 95. Dasamuka Lena
 96. Rama Nitis
 97. Goro-Gor0 1
 98. Goro-Goro 2
 99. WO – Goro-Goro
 100. WO – Petruk Kelangan Pethel

AUDIO PAGELARAN WAYANG OLEH KI WARSENO SLANK :

KOLEKSI PAGELARAN WAYANG ORANG :

 1. Wayang Orang Sriwedari – Petruk Wuyung
 2. Wayang Orang Sedyo Pandowo – Wisanggeni Lahir
 3. Wayang Orang – Lesmono Wuyung
 4. Wayang Orang – Gatotkaca Rebutan Kikis (Koleksi Mas Guntur)
 5. Wayang Orang – Srikandi Wuyung (Koleksi Mas Guntur)
 6. Wayang Orang Sriwedari – Semar mbarang Jantur
 7. Wayang Orang Studio RRI Surakarta – Mustakaweni
 8. Wayang Orang Sriwedari – Parta Krama
 9. WO Sekar Budaya Nusantara – Arjuna Kembar
 10. WO Sekar Budaya Nusantara -Babat Wanamarta
 11. WO Sekar Budaya Nusantara -Bale Sigala-gala
 12. WO Sekar Budaya Nusantara -Begawan Kilat Buwana
 13. WO Sekar Budaya Nusantara -Begawan Sabdawala
 14. WO Sekar Budaya Nusantara -Brajadenta mBalela
 15. WO Sekar Budaya Nusantara -Gareng Dadi Ratu
 16. WO Sekar Budaya Nusantara -Gathutkaca Lahir
 17. WO Sekar Budaya Nusantara -Harya Suman Cidra
 18. WO Sekar Budaya Nusantara -Jumenengan Prabu Rama Wijaya
 19. WO Sekar Budaya Nusantara -Kangsa Adu Jago
 20. WO Sekar Budaya Nusantara -Kartapiyaga Maling
 21. WO Sekar Budaya Nusantara -Pandawa Kurawa Lahir
 22. WO Sekar Budaya Nusantara -Pandawa Piningit
 23. WO Sekar Budaya Nusantara -Pandawa Tani
 24. WO Sekar Budaya Nusantara -Pandu Gugur
 25. WO Sekar Budaya Nusantara -Petruk Dadi Ratu
 26. WO Sekar Budaya Nusantara -Petruk Mantu
 27. WO Sekar Budaya Nusantara – Wahyu Makutharama
 28. WO Sekar Budaya Nusantara – Wahyu Cakraningrat
 29. WO Sekar Budaya Nusantara – Arjuna Wiwaha
 30. WO Sekar Budaya Nusantara – Rahwana Sang Angkara Murka (I dan II)
 31. WO Sekar BUdaya Nusantara – Punakawan Kemba
 32. WO Sekar Budaya Nusantara – Kresna Duta
 33. WO Sekar Budaya Nusantara – Kunthi Pilih
 34. WO Sekar Budaya Nusantara – Prasetya Dewabrata
 35. WO Sekar Budaya Nusantara – Sayembara Kasi
 36. WO Sekar Budaya Nusantara – Sekar Pudhak Tunjung Biru
 37. WO Sekar Budaya Nusantara – Semar Mantu
 38. WO Sekar Budaya Nusantara – Talirasa Rasatali
 39. WO Sekar Budaya Nusantara – Udawa Waris
 40. WO Sekar Budaya Nusantara – Wangsa Bharata
 41. WO Sekar Budaya Nusantara – Wisanggeni Takon Bapa
 42. WO Sekar Budaya Nusantara – Wisuda Satriatama

KETOPRAK JAWA