Selasa, 20 September 2011

UGAL-UGALAN


NGUDOROSO WONG MANCAL SEPEDA PANCAL :

Amit-amit.....
Ambek nebah dada...
Amerga jantung bolak-balik muni dag-dig-dug terus....
Was-was olehe sobo nang embong....

Mulai wayah isuk....
Mak pyur....!! Koyok manuk miber golek panganan....
Wong sak kota podho umek sak polahe...
Sing tekok arah Kidul mengalor....
Sing tekok Lor mengidul.....

Tumplek blek koyok beras diuteri...
Ngelompok ketemu nang "embong bunder" = (Bunderan Waru)
Gedhe-cilik ora onok sing gelem ngalah....
Uyel-uyelan....
Pepet-pepetan....

Nyalip tekok kiwo ora gelem ngebel...
Motong jalur sak karepe dhewe...
Opo maneh sing sepeda'e anyar....
Nge'ber sepeda'e sak banter-bantere....
Nge'rem ndadak sak karepe udel'le...

Jangkrik....!!
Jancoook....!!
Asuuu.....!!
Matamuuu....!!
Bahasa sego jangan sing sering metu tanggapan nang embong...

Podho ugal nang dalan nguber mephete jam....
Podho ngeyel sredel nguber kecekele penggawean...
Podo ngebut olehe nguber setoran...
Semrawut-wut .....!!

Opo maneh wayahe jam limo....
Tambah korat-karit isi'ne Suroboyo....
Opo maneh liwat Wonokromo....
Tepak ketambahan teko'e dayoh....
Sing nduwe ban wesi ndase mung siji...
Liwat RSI mlaku'ne athek kurang gizi.... (RSI=Rumah Sakit Islam)

Tambah bengi kok tambah sumpek...
Wayahe arek nom-noman sing podho umek....
Tangi turu wethenge warek....
Ngalor-ngidul gak gelem mandek....
Ugal nang embong...

Ora perduli kabeh di-srempet....
Ora perduli kabeh di-pepet....
Koyok jabret mari oleh sautan dompet.....
Koyok wong kencret enthek sak ceret.....
(Huuuuh.......!!)