Rabu, 30 Januari 2013

BABU ....

Blog Punakawan Suroboyo

NGUDO ROSO :


Babu ...
Onok sing awake lemu ...
Onok sing awake  kuru ...
Podo pathing  Kemayu ...
Loro karone kesebut babu ...

Juragan pecuca-pecucu ...
Babu mung isok mesem ngguyu ...
Babu padha kurang turu ...
Ora tau ngombe susu ...
Mangan mung jangan tahu ...

Sakben ndino nguber wektu ...
Ngerisiki ruang tamu   ...
Dikongkon iki-iku ...
Grusa-grusu sampek awake catu ...
Ora tau sambatan "aduh" ...
.
Bolak-balik mlebu-metu ...
Durung oleh seminggu ...
Podho njaluk sangu ...
Pindah juragan sampek kaping wolu ...
Juragan ndowe mung nyonggo dagu ...

..... see you tommorow again !!