Selasa, 19 Februari 2013

"OPO BENER YOO REK ...?!"

Blog Punakawan Suroboyo

NGUDO ROSO :

Arane Konglomerat ...
Jarene dewo'e wong melarat ...
Dunyo'ne sak arat-arat ...
Emas batangan'ne berkarat-karat ...

Kabeh gedhibal podho hormat ...
Karo Bos'se kudu mbungkuk mlaku  njingkat ...
Sopo weruh nasib awak  isok diangkat ...
Agawe mundhake martabat ...

Arane Pejabat ...
Jarene malaikat'te  wong melarat ...
Ngalor-ngidul diiringi Pak Camat ...
Tebar pesona karo menehi berkat ...
Jarene golek simpatine warga masyarakat ...


Mlebu-metu golek keramat ...
Mrono-mrene golek jimat ...
Agawe langgenge pangkat ...
Agawe luhure derajat ...

( See You Tommorow Again Bro ...!! )