Rabu, 08 Juli 2015

DOWNLOAD GENDING JAWA

Download Gending Jawa

ANEKA GENDHING JAWA KLASIK I :
001. BENDRONGAN – PUCUNG RUBUH – GANDRUNG MANIS – DANDANGGULA BANJET – ASMARADANA JAKALOLA.mp3
002. BW. GAMBUH LGM. LELO LEDHUNG – LDR. SARAYUDA – LAGU ONDHE-ONDHE Pl. Br.mp3
003. BW. LEBDAJIWA – KUTUT MANGGUNG Pl. Br.mp3
004. BW. MUSTIKENGRAT – GENDHING CANDRA -LDR. SRI HASCARYA – LDR. WESMASTER Sl.9.mp3
005. BW. SEKAR AGENG SUDIRAWARNA – UDAN BASUKI – LIPUSARI – GAMBUH Sl. Mny.mp3
006. BW. SUDIRAWARNA – GENDHING WIDASARI – LDR. LIPUR SARI Sl. Mny.mp3
007. GENDHING BANDILORI – LDR. ELING-ELING – KTW. PRANA ASMARA – SLEPEG MAWA PALARAN Pl. Br.mp3
008. GENDHING BONANG SLEBRAK PL.5.mp3
009. GENDHING BUDHENG-BUDHENG – LDR. SARAYUDA Pl.6.mp3
010. GENDHING CANDRANATA – LDR. KAPIREKTA – JINEMAN MIJIL SASANTI Pl.5.mp3
011. GENDHING GANDAKUSUMA – GANDASULI lajeng AYAK-AYAK SREPEG – DANDANGGULA – PANGKUR – DURMA Sl.9.mp3
012. GENDHING GENDHIYENG – LDR. KIJING MIRING – KTW. PUSPANJANA – KEMUDA Pl. 6.mp3
013. GENDHING IRIM-IRIM – LDR. IRIM-IRIM Pl.Br.mp3
014. GENDHING JATIKONDANG – LDR. TEDAK SAKING Pl.5.mp3
015. GENDHING LALER MENGENG SL.9.mp3
016. GENDHING LEMPUNG GUNUNG – GANDRUNG MANIS LDR. SARAYUDA Pl.Br.mp3
017. GENDHING LOGONDHANG – LDR. ELING-ELING – SINOM LOGONDHANG – RANGSANG – PALARAN Pl.5.mp3
018. GENDHING MAJEMUK – ADA-ADA GIRISA – SLEPEG SLOBOG – GAMBUH – ASMARADANA – POCUNG Sl. 6.
019. GENDHING MALARSIH Pl. Br.mp3
020. GENDHING MUNCAR – LDR. SUMYAR – SEKAR PUCUNG Pl. Br.mp3
021. GENDHING ONANG-ONANG lajeng LDR. SRI REJEKI Pl.6.mp3
022. GENDHING PANCATNYANA – LDR. PANGKUR Pl. Br.mp3
023. GENDHING RONDHON – LDR. GONJANG-GANJING – PATHET JINGKING – AYAK-AYAK SLEPEGAN Sl.9.mp3
024. GENDHING TALU WAYANGAN 01.mp3
025. GENDHING TALU WAYANGAN 02.mp3
026. GENDHING TALU WAYANGAN 03.mp3
027. GENDHING TALU WAYANGAN 04.mp3
028. GENDHING TALU WAYANGAN 05.mp3
029. JINEMAN GENDRA – MAS KENTAR – UDAN MAS – CUCUR BIRU – KUMUDA – PALARAN DANDANGGULA PANGKUR Pl.5.mp3
030. KUDANGAN – JULA-JULI SUMBA – AJA LAMIS.mp3
031. LDR. BABAT KENCENG Pl. Br.mp3
032. LDR. BIMA KURDA Pl.5.mp3
033. LDR. JUNGKERI Pl. Br.mp3
034. LDR. KARONSIH Pl. Br.mp3
035. LDR. KOMBANG MARA Pl.5.mp3
036. LDR. RANGAYU Pl. Br.mp3
037. LDR. SRI KAWURYAN Pl. Br.mp3
038. LDR. TIRTAKENCANA – GEGOT Pl.6.
039. LGM. MELATI RINONCE Pl.6.mp3
040. MIJIL KETOPRAK Pl.6.mp3
041. PALARAN JAWI.mp3
042. RUJAK SENTUL Pl.6.mp3
043. SAMBUL GENDING Pl.6.mp3
044. SEKAR GADUNG – LEBDOSARI Sl. My.mp3……

ANEKA GENDHING JAWA KLASIK II :
001. KETAWANG PUSPAWARNA.mp3
002. BUBARAN HUDAN MAS.mp3
003. SINOM RUJAK JERUK.mp3
004. PANGKUR PALARAN.mp3
005. ASMORODON MBANGUN TRESNO.mp3
006. SINOM PARIJOTHO.mp3
007. AYUN-AYUN GOBYOG.mp3
008. AYAK-AYAK Pl. Br.mp3
009. LDR SURNYAR JINEMAN SURAKARTA.mp3
010. PUCUNG KETHOPRAK GLOPA GLAPE.mp3
011. LDR KAGOK SEMARANG PALARAN DURMO.mp3
012. JINEMAN GENDRA LDR GANDA SULI.mp3
013. PANGKUR NGERENAS SLEPEG SUDAMALA.mp3
014. PANGKUR JENGGLENG.mp3
015. ADA ADA SLEPEG PALARAN PANGKUR.mp3
016. PANGKUR TANJUNG GUNUNG PL. BR.mp3
017.  LALER MENGENG – LDR. TLUTUR – SREPEG TLUTUR Sl.9.mp3
018. KUTUT MANGGUNG.mp3
019. SINOM PARIJOTHO.mp3
020. JINEMAN NYAMAT PL.6.mp3
021. ADA-ADA – LADRANG ELING-ELING Pl. Br – PALARAN DURMA – PALARAN MEGATRUH Pl. Br. – PALARAN ASMARANDANA Pl. Br. – PALARAN POCUNG Pl. Br.mp3
022. ANEKA PALARAN.mp3
023. ANILA PRAHASTA – ADA-ADA LANCARAN NGREBA – LDR. DIRADAMEKTA – SREPEG MANYURA – PALARAN SAMPAK Pl. Br.mp3
024. ASMARADANA – PALARAN GAMBUH Pl. Br.mp3
025. ASMARADANA PALARAN GAGRAG MONDOWANARAN – GRAGRAG WAOSAN Sl. Mny.mp3
026. ASMARADANA PALARAN GAMBUH Pl. Br.mp3
027. BAWA MOCOPAT PANGKUR BANYUMASAN KETAMPEN ELING-ELING BANYUMASAN Sl. Mny.mp3
028. BAWA PANGKUR BANYUMASAN – ELING-ELING.mp3
029. BAWA SEKAR AGENG SURARETNA – GENDHING GINONJING KETAWANGAN LDR. GINONJING SREPEG PALARAN SL. Mny.mp3
030. BONDHET KETAWANG RETNA WIGENA LDR. NUSWANTORO – OJO SOK JANJI – KEPLOK AWE-AWE Pl. 5.mp3
031. BONDHET RINENGGO KETAWANG WIGENO – PALARAN DURMA LANGGAM SEMARANG INDAH.mp3
032. GEDHING JATININGSIH DWH. LDR. JATININGSIH – PLAYON SIREP PALARAN DANDHANGGULA KANYUT Pl. 6.mp3
033. GENDHING ANEKA PALARAN.mp3
034. GENDHING KEMANAK ANGLIRMENGDUNG.mp3
035. GENDHING MEKAR ASRI – PANGKUR TANJUNG GUNUNG.mp3
036. JINEMAN KANDHEG SREPEG PALARAN PANGKUR.mp3
037. KAPI DONDONG KALAJENG KETAWANG BARIKAN.mp3
038. KETAWANG PUSPAWARNA.mp3
039. KETAWANG IBU PERTIWI Pl. 6 – CONDONG RAOS.mp3
040. KETAWANG KADUK RENA – SREPEG TLUTUR – PALARAN MIJIL – PANGSURO GREGET.mp3
041. KETAWANG LARAS MAYA Pl. Br.mp3
042. KETAWANG MIJIL.mp3
043. KETAWANG PANGKUR NYAMAT.mp3
044. KETAWANG PANGKUR NYAWAT Pl. 6 – INSTRUMEN.mp3
045. KETAWANG PANGKUR RENAS – KETAWANG KINANTHI SANDHUNG LAMBANGSARI LDR. SIGRA MANGSAH.mp3
046. KETAWANG PAWUKIR – KINANTHI SANDUNG GAMBUH Sl. Mny.mp3
047. KETAWANG SINOM WENIGONJING – KINANTHI SANDUNG.mp3
048. KETAWANG WIGARINGTYAS – KI NARTOSABDO.mp3
049. LADRANG BODRONOYO Sl. Mny.mp3
050. LADRANG CARANG SOKO Sl. Mny.mp3
051. LADRANG GROMPOL Sl. 9.mp3
052. LADRANG LERE-LERE SUMBANGSIH – SRPEG LASEM – PALARAN DURMA LELAGON BEGADANG Pl. 6.mp3
053. LADRANG PANGKUR GOBYOG – PANGKUR NGAMBORO – SINOM GRENDEL – MIJIL WACAN Pl. Br.mp3
054. LADRANG PANGKUR KALAJENG PALARAN TRUS JENGGLENG Sl. PATHET. 9.mp3
055. LADRANG PANGKUR Pl. Br – WORO PODANG.mp3
056. LADRANG PARISUKO KETAMPEN RUJAK JERUK MINGGAH PALARAN KACUNG GODRIL Pl. 6.mp3
057. LADRANG SRI KATON KETAWANG SUKMA ILANG AYAK-AYAKAM SREPEGAN SAMPAK Sl. Mny.mp3
058. LADRANG TURUN SIH.mp3
059. LALER MENGENG LDR. TLUTUR – SREPEG TLUTUR Sl. 9.mp3
060. PALARAN DANDHANGGULA – SINOM – DURMA.mp3
061. AYAK-AYAK MANYURI BANYUMASAN – SREPEGAN MANYURI – PALARAN GAMBUH BUMINATAN – GAMBUH KENTAR – GAMBUH GONJING Sl. Mny – AYAK-AYAK BANYUMASAN, SREPEG JALAK PITA, PALARAN SINOM SLOBOG SL.9.mp3
062. PALARAN DANDHANGGULA – DURMA.mp3
063. PALARAN DANDHANGGULA SIDOASIH.mp3
064. PALARAN JENGGLENG – BASIYO.mp3
065. PALARAN KINANTHI – MEGATRUH – DANDHANGGULA – GAMBUH.mp3
066. PALARAN MASKUMAMBANG – MIJIL SINOM – POCUNG.mp3
067. PALARAN MASKUMAMBANG MIJIL – SINOM – PUCUNG.mp3
068. PALARAN MIJIL – SINOM – ASMARADANA.mp3
069. PALARAN PANGKUR – KINANTHI ASMARADANA.mp3
070. PALARAN PANGKUR – NYI TJODROLUKITO.mp3
071. PALARAN SINOM – MOCOPAT Pl. 6.mp3
072. PALARAN SRIKATON MATARAMAN – DURMA.mp3
073. PANGKUR DUDHO KASMARAN  Lr. Pl. PATHET Br.mp3
074. PANGKUR GAGAD KASMARAN Pl. 6.mp3
075. PANGKUR JENGGLENG – BASIYO.mp3
076. PANGKUR JENGGLENG.mp3
077. PANGKUR MACAN UCUL.mp3
078. PANGKUR MOCAPAT Lr. Pl. PATHET 6.mp3
079. PANGKUR MOCAPAT Pl. 6.mp3
080. PANGKUR MOCOPAT Lr. Pl. PATHET 6.mp3
081. PANGKUR NYAMAT.mp3
082. PANGKUR PALARAN DUDHO KASMARAN PARIPURNA.mp3
083. PANGKUR PALARAN.mp3
084. PANGKUR RIMONG BATIK.mp3
085. PANGKUR ROYAL MINGGAH PALARAN.mp3
086. PANGKUR SEGORO KIDUL.mp3
087. PANGKUR SENSIR – PLAYON SIREP PALARAN.mp3
088. PANGKUR TANJUNG GUNUNG Pl. Br.mp3
089. PANGKUR WOLAK WALIK.mp3
090. PATHET 9 BANYUMASAN KATAMBEN SLEPENG BANYUMASAN MAWI PALARAN DANDHANGGULA – PANGKUR Sl. 9.mp3
091. PATHET JUGAG Sl. 9 – BAWA ST. CITRAMENGEN Sl. 9 – PALARAN PANGKUR Sl. 9- PALARAN ASMARADANA – PALARAN DURMA.mp3
092. REREPEN PANGKUR GEDHONG KUNING Pl. Br.mp3
093. RORO TURIDA- PANGKUR PIKAT MANUK Pl. 5.mp3
094. SARWA-SARWI SEMARANGAN – SREPEG LASEM – PALARAN GAMBUH Sl. 6.mp3
095. SINOM PARIJOTHO GALA-GALA – BW. MAHESA BAYANGAN KETAMPEN LDR. SRI KRETARTA KALAJENG KETAWANG WIGENA.mp3
096. SREPEG MATARAMAN – URA-URAPANGKUR RAMBANGAN – SREPEG ASMARADANA – SREPEG DURMA RAMBANGAN.mp3
097. SREPEG TUNGGUL JIWA – PALARAN ASMARADANA KAGOK TETANON – PANGKUR NYAMAT- MASKUMAMBANG.mp3
098. UDAN PALARAN JENGGLENG – BASIYO 01.mp3
099. UDAN PALARAN JENGGLENG – BASIYO 02.mp3
100.

ANEKA GENDHING KUTUT MANGGUNG :
001. BW. KUSWARAGA DAWAH GENDHING KUTUT MANGGUNG Pl. Br.mp3.
002. BW. SEKAR KUSWARAGA (SUTOMO) DAWAH GENDHING KUTUT MANGGUNG Sl My.mp3
003. KUTUT MANGGUNG – CAMPURSARI ANIK SUNYAHNI.mp3
004. KUTUT MANGGUNG – CAMPURSARI SEKAR MAYANG.mp3
005. KUTUT MANGGUNG – CAMPURSARI.mp3
006. KUTUT MANGGUNG – CSGK – WURYANI – MINUL.mp3
007. KUTUT MANGGUNG – GEDOG BLITAR – ERNI.mp3
008. KUTUT MANGGUNG – JINEMAN GLATHIK GLINDHING LCR. TITIPANE ANAK PUTU PL. BR. – SANGGA BUANA.mp3
009. KUTUT MANGGUNG – KUDHA NYONGKLANG Pl. Br. – NONIEK APRILIA.mp3
010. KUTUT MANGGUNG – NYI MIRANTI.mp3
011. KUTUT MANGGUNG – SULANI.mp3
012. KUTUT MANGGUNG – WAHYUNI.mp3
013. KUTUT MANGGUNG – WOLU-WOLU – TAYUB.mp3
014. KUTUT MANGGUNG PL. BR.mp3
015. KUTUT MANGGUNG RUKUN AGAWE SANTOSO.mp3
016. LDR. KUTUT MANGGUNG – KALAJENG LCR. KUDA NYONGKLANG Sl. My.mp3
017. LDR. KUTUT MANGGUNG.mp3
018. ULER KAMBANG – KUTUT MANGGUNG – NYI CONDROLUKITO.mp3

RENGGONG MANIS GENDHING BANYUMASAN :
Waranggana : Nyi Surilah, Nyi Ponirah.
001. ILOGONDHANG BANYUMASAN, SL. MYR.mp3
002. GROMPOL KETHEK, SL. MYR.mp3
003. KULUH-KULUH, SL. MYR.mp3
004. KEMBANG GLEPANG, SL. MYR.mp3
005. UNTHU LUWUK, SL. MYR.mp3
006. RENGGONG MANIS, SL. MYR.mp3

INSTRUMEN GENDHING JAWA I :
01. ASMORODONO.mp3
02. SRI KALOKO.mp3
03. SRI WIDODO.mp3
04. DONGKERI.mp3

AAK 6 KLENENGAN NYAMPLENG RANDA NUNUT
KELUARGA KARAWITAN STUDIO RRI SURAKARTA :
01. GD. RANDANUNUT KALAJENGAKEN LDR. MONCER
02. GD. WIDASARI, KALAJENG LDR. RANGAYU TRUS RUJAK JERUK PL. Brg

AAK 10 SERAT WEDHATAMA KI NARTO SABDOPAGUYUBAN KARAWITAN JAWI “CONDONG RAOS” :
01. LANCARAN PAMBUKA,  ADA-ADA PAMBUKA,  KTW. PANGKUR SARITUNGGAL, PL. 6,  LDR. PANGKUR CELUK, PL. 6, LDR. PANGKUR KAWURI, PL. 6, KTW. PANGKUR NGRENAS, PL. 6, ADA-ADA, KTW. PANGKUR LARA ASMARA, SL. 9, PANGKUR PALARAN, SL. 9
02. ADA-ADA, KTW. SINOM WENIKENYA, SL. 9, KTW. SINOM GRANDHEL, SL. 9, KTW. SINOM PARIJATHA, SL. My,  ADA-ADA, KTW. SINOM LOGONDHANG, PL. Brg, SINOM PALARAN, PL. Brg
03. LANCARAN PAMBUKA, ADA-ADA, KTW. PUCUNG SANTI PL. 6, KTW. PUCUNG WUYUNG PL. 6, KTW. PUCUNG DAYAGUNA PL. 6, ADA-ADA, LDR. PUCUNG MULAT SL. 6, KTW. PUCUNG TALU SL. Mny, PUCUNG PALARAN SL. Mny
04. LANCARAN PAMBUKA, ADA-ADA, KTW. RASAMADU PL. Brg, LDR. SRIBIWADHA PL. Brg, KTW. SUBAKASTAWA PL. Brg, ADA-ADA, LDR. WAHYU SL. Mny, KTW. KINANTHI SANDHUNG SL. Mny, KTW. PAWUKIR SL. Mny, KINANTHI PALARAN SL. Mny
AAK 25 GAMBYONG PAREANOM BONDHAN :01. BONDHAN AYAK-AYAK, LDR. GINONJING LEDHUNG-LEDHUNG AYAK-AYAK Sl. Mnyr
02. HARJUNA-SUMANTRI ODO-ODO SAMPAK LDR. SOBRANG KEMUDA ODO-ODO SAMPAK KEBUMEN KTW. MEGATRUH SAMPAK Pl. Br.
o3. RANTAYA KTW. MIJIL WIGARING TYAS Pl. 6
04. PRAWIRA WATANG ODO-ODO LANCARAN BAITA KANDHAS LDR. GANGSARA-GANGSARAN Pl. 6
05. GAMBYONG PAREANOM LDR. TIRTAKENCANA KEBAR SUMEDANG GD. PAREANOM LDR. TIRTAKENCANA Pl.6

AAK 26 BEKSAN BONDHAN :01. BONDHAN AYAK-AYAK, LDR. GINONJING LEDHUNG AYAK-AYAK  Sl. Mnyr
02. BOGIS REWANTAKA ADA-ADA LANCARAN KANDHANG BUBRAH KTW. GANDAMASTUTI KUMUDA GANGSARAN TRUS SAMPAK Pl. 6
03. MUNYUK ANCARAN KOTEK KTW. KASATRIYAN LANCARAN KOTEK Sl. 9
04. LAMBANGSIH DHANDHANGGULA MACATAP KTW. TUMADHAH PETHET KAGOK LASEM KTW. GANDAMASTUTI ILIR-ILIR KODHOK NGOREK Pl. 6
05. MENAK KONCAR ADA-ADA, LANCARAN ASMARADANA SAMPAK Sl. Mnyr